Воскресенье, 22.04.2018, 11:17

Карачаевцы и балкарцы

Сыфаты ариўдан къылыгъы ариў насыблыды.
Меню сайта
Полезные ссылки
  • Архыз 24Круглосуточный информационный телеканал
  • ЭльбрусоидФонд содействия развитию карачаево-балкарской молодежи
  • КъарачайСайт республиканской газеты «Карачай»
  • ILMU.SU Об аланах, скифах и иных древних народах, оказавших влияние на этногенез народов Северного Кавказа
Последние комментарии
05.01.2018 | 10:06 | Къарачай-малкъар тукъумла. Карачаево-балкарские фамилии. (А)
Не Абазовы,а Абазаевы, что касается Аккаевых, то там не Аккалары, а Аккайлары
18.12.2017 | 03:59 | Русско-карачаево-балкарский словарь (мини версия)
Помогите кто-нибудь! Что обозначает къалай сыс? Просто друг отправил это сообщение и исчез..
07.12.2017 | 13:29 | Русско-карачаево-балкарский словарь (мини версия)
К сожалению, этот словарь не может быть использован карачаевцами. Практически через слово-ошибка. Это даже вредно. Практически все надо исправлять. Автора бы узнать, кто такое придумал. Господи, ну нельзя так!
26.10.2017 | 19:19 | «Мы пришли из Маджар»: факт или вымысел?
Кесинг англадынгмы не дегенинги къатышдырдынг болгъанны
13.10.2017 | 02:32 | Кабардинские и балкарские фамилии грузинского происхождения
Автор, вы хотя бы понимаете что пишете?
04.05.2017 | 22:28 | Русско-карачаево-балкарский словарь (мини версия)
Къур-къур оюнлу- перевод
17.11.2016 | 20:02 | КАРАЧАЙ И БАЛКАРИЯ В РУССКО-КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЕ
жаль,что нет подобного материала, я уверен можно побольше инфы на эту тему сау бол ишигден къууан.
17.11.2016 | 19:59 | КАРАЧАЙ И БАЛКАРИЯ В РУССКО-КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЕ
Оригинал договора 1827 года или копию где найти?

Статьи

Главная » Статьи » Къарачай-Малкъар тилде » Алгъышла

Келин алыу - бериуде алгъышла.
Насыб халкъдан кетмесин,
Къыйынлыкъ анга джетмесин,
Келгенлени джашаулары мамыр болсун,
Аджаллары сабыр болсун,
Джарысынла джюрекле,
Къабыл болсунла ашхы тилекле.

Къайынлагъа айтылгъан алгъышла:

Келген келинигиз огъурлу болсун!
Келген келинигиз огъур аякъ бла келсин!
Келген келин уланла бешигин тебиретсин!
Келген келинни аягъы балда болсун! (Келин жаш тапса, аягъын балгъа сугъа эдиле.)
Толу юйюрлю болсун! Уланла атасы болсун! (Жашны атасына, анасына айтадыла.)
Киеуюгюз да огъурлу болсун.
Жангы жууукъла да огъурлу болсун ла!
Тукъум-жукъ болсунла! (Келинни, киеуню жууукъларына.)
Ахшы кюнде келсин!
Ахшылыкъ бла келсин! (Ол-бу юйге келин келгенин эшитген адамла.)

* * *

Ма бу аякъны башы кёкге ачыкъ болгъан кибик,
Ма бу эки джуукъну кёлю, джюреги бири бирине ачыкъ болсун.
Игиликлерин бери этсин, аманлыкъладан кери этсин.
Быланы сюймегенда эм мийик къаядан чёмертлениб кетсин,
Бек бишсинле сабанла,
Ашамасынла аманла,
Джашамасынла къабанла,
Сабанларыбызны башына къаргъыш джетмесин,
Тюбюн джырыб джылан ётмесин,
Бй эки сабийге къаргъыш джетмесин,
Алгъыш юслеринден кетмесин,
Аман киши айтханча Аллах этмесин.
Келген келинчик ышара келсин, кюле келсин,
Этер ишин биле келсин,
Къайын юйю сюе келсин,
Тунгуруб олтурсун,
Бутлай ариучукъ толтурсун,
Къайынларына аман болса уа,
Бурлай джылай олтурсун.
Къойну джюлюсюн берсин,
Ийнекни сютлюсюн берсин,
Атны чабханын берсин,
Ёгюзню тартханын берсин,
Итни да къабханын берсин.
Быланы сюймегенни ийнеги тюклю болсун,
Сабийи битли болсун,
Арбазы дауур болсун,
Юйдегиси гяур болсун.
Ийнелерин къабыргъагъа тюйресинле,
Джыл кюнюне тюй биртюкча юйлесинле.
Келген келинни джиби кибик,
Кесилген малланы тюгю кибик,
Кёкден джаугъан джауум кибик,
Джерден чыкъгъан битим кибик,
Ма бу эки сабийге Аллаху тагъаля,
Аллай бир рысхы берсин,
Я Аллах, тохсан тогъуз атынг бла тилейбиз,
Бергенде да ёлчелемей берсин.
Келген келинчикни къолу джигер болсун,
Ауузу хомух болсун.
Алгъыш аякъ, боза аякъ да - къуругъан чёбню башыды,
Ашхыланы ашыды,
Ач къарынны токъ этген,
Аманлыкъны джокъ этген.
Бй бозады, бозады,
Ашхы уланла муну ичерге базады.
Келген келинчикни бир къолу бир къолундан узун болсун,
Бир бети бир бетинден къызыл болсун,
Тогъуз джашы бла бир джангыз къызы болсун.
Келинчик, къулагъынга, бурнунга тийиб къой,
Къайын атанга иги бол,
Къаыйн анангы уа бишир, кюйдюр,
Джашарыкъ адамынга сакъ бол.
Къартлагъа басхыч бол,
Джашлагъа ачхыч бол,
Хар айтхан сёзюнг акъыл болсун, ёкюл болсун,
Керек кюнде къайынларынга кёкюренгинг кёпюр болсун.
Эсенлик, саулукъ, байлыкъ,
Аллах бермесин джарлылыкъ.

Кёб болайыкъ къарачайлыла,
Кёбню насыбы да кёб.

Да кёю къалай болайыкъ? - дегенинде,
- Джанлы къагъына къалмасын,
Къозламагъан тиши къалмасын, ол заманда кёб боллукъбуз - дегенди...

Амин дегенле тилеклерин табсынла,
Амин демеген да тилин къабсын.

* * *

Ана деген тилегин табсын,
Ана демеген тилиб къабсын,
Дунияны башында анадан татлы джокъду,
Бу этилген рысхыла, я Аллах, бошнагъына кетмесинле,
Бизге келген къызчыкъ да ана болсун,
Сизге келген да ата болсун,
Бизге келген огъурлу аякъ салсын,
Сизге келген огъурлу аякъ къошсун.
Экиси да тукъумлу болсунла.
Я Аллах, ол эки сабий тебингенде алгъа болсунла,
Уранганда малгъа болсунла,
Къарангыда чыракъ болсунла,
Абынганыбызгъа тыякъ болсунла.
Къууанч аладан кетмей,
Чебчиклери къурушмай,
Бири бири бла урушмай,
Сютден тойгъан къозучукълача ойнасынла.
Сизге келгенни анасыны белден энишгеси гетен болсун,
Атасыны да белден ёргеси болсун,
Туудукълары асыры кёб болгъандан,
Бири аркъасына, бири этегине тагъыла айлансала,
Джылтырыб тауусулмагъанла болсунла.
Ал табханы къыз болсун,
Бир джаны айча бир джаны кюнча джылтырагъан, бир омакъ зат болсун,
Экинчиси джаш болсун да, бютеу дуниягъа баш болсун,
Сегизинчиси къойчу болсун,
Тогъузунчу уланы уа къызла сюйген бир омакъ тойчу болсун.
Бу юйге бёркю бла келген кюоу болуб келсин,
Джаулугъу бла келген - келин болуб келсин,
Таягъы бла келген - къарт болуб келсин,
Джылауу бла келген - сабий болуб келсин.

* * *

Алгъыш аякъ къолубузда,
Уча, сый да аллыбызда,
Джангы келинни намысыды,
Келин юйню насыбыды.
Келген келин къутлу болсун,
Кёб джёнесин, джуртлу болсун.
Келген келинни аягъындан,
Джылыу урсун джаягъындан!!!

* * *

Мен кёб айта билмейме,
Кёб ахшылыкъ Аллах берсин.
Алгъышчыла алгъыш этсинле,
Аминчиле амин этсинле.
Алгъышлары къабыл болсун,
Дуниялары мамыр болсун.
Амин деген тилегин тапсын,
Амин демеген тилин къапсын,
Нарт алгъыш юйде къалсын!!!

* * *

Бу юйден алгъыш кетмесин,
Къаргъыш бу юйге джетмесин.
Дуниябыз мамыр болсун,
Ырысхыбыз къалын болсун.
Урунуб джашайыкъ,
Халал къыйын ашайыкъ!!!

* * *

Тынгылагъыз-тынгылагъыз-тынгылагъыз, ауруусуз болугъуз,
Тынгыламагъанла бауурсуз болугъуз,
Къууанчда боза аякъны къолгъа алайыкъ,
Къыраллыкъны тюз джолунда барайыкъ,
Палахдан къурлай къалайыкъ,
Алгъыш бери болсун,
Къаргъыш кери болсун,
Аны сюймеген тели болсун,
Агъачда айланган берю болсун,
Отджагъасына ёлю болсун,
Бу къууанчда къууанганла кеб болсунла,
Бу къууанчны сюймегенле ортабыздан тюб болсунла,
Бу къууанчны сюймегенлеге айтхан сезлерибиз окъ болсунла,
Алтын болсун терегиз,
Кюмюш болсун керегигиз,
Кисеу болсун келегигиз,
Ариу болсун сюйгенигиз,
Ийманлы болсун ёлгенигиз,
Бу къууанч кеб джылланы барсын,
Ырысхы, насыб юйюгюзде толуб къалсын,
Аман адам мындан чыкъмай ёлюб къалсын,
Ырысхыгъыз, насыбыгъыз кеб болсун,
Болгъандада, алай болсун:
Кекден джаугъан джауум кибик,
Джерден чыкъгъан кырдык кибик.
Агъачлада чырпы кибик.
Сабанлада кылкы кибик,
Сюрюуде джылкъы кибик,
Ырысхыны, насыбны бергенде алай берсин:
Къатын берсе - ариуун берсин,
Къой берсе - тюклюсюн берсин,
Ийнек берсе - сютлюсюн берсин,
Ёгюз берсе - тартханын берсин.
Ат бергенде - чабханын берсин,
Сынджырыбыз къурушмасын, юйдегибиз урушмасын,
Арбазыбыз тертгюл болсун.
Келинибиз ётгюр болсун,
Черенибиз ёре болсун,
Келинибиз тенглерине тёре болсун,
Арбазыбыз ташлы болсун,
Келинибиз джашлы болсун,
Атланганганда атха болуб,
Тебингенгенде малгъа болуб.
Абынганда таякъ болуб,
Къарангыда чыракъ болуб,
Бир Аллахха ийнакъ болуб,
Келген келинни аягъы джолгъа джарашсын,
Джаны байлыкъгъа талашсын,
Сезге хомух болсун,
Ишге джигер болсун,
Тегереги уландан толсун,
Эртденликде эртден туруб олтурсун,
Ингирликге буту кибик урчукъ толтурсун,
Аманыбыз алты болсун,
Акъылындан джарты болсун,
Озгъанны биз озайыкъ,
Озгъанны биз созайыкъ,
Бу къууанчны бети бла,
Аргъы тау, ары болсун,
Берги тау, бери болсун,
Ортасы къууанчдан толсун,
Муну бизге къызгъаныб берген эсе,
Къалгъаны юй, ийесине харам болсун!!!

* * *

Бу къыз бла джашны тойуюду,
Джангы юйдегини ойюнуду.
Ёмюрлери узакъ болсун,
Этген муратлары толсун.
Бир бирлерин бек сюйсюнле,
Халал джашаугъа эс ийсинле,
Насыблы ишге алчы болсунла,
Келген джаугъа ачы болсунла,
Къууанчлыкъ юслеринде барсын,
Алгъыш аякъны да акъсакъал алсын.
Алгъышчы алгъыш этсин,
Аллах къабыл этсин.
Келген келинни аягъы джолгъа джарашсын,
Тёгереги уландан толсун.
Насыбы, ырысхысы кёб болсун:
Кёкден джаугъан джауум кибик,
Джерден чыкъгъан кырдык кибик,
Агъачлада чырпы кибик,
Сабанлада къылкъы кибик!
Биз айтмагъан ариу алгъышланы Аллах айтсын!

* * *

Боза аякъ, сыра аякъ!
Джалбарайыкъ, арагъа салайыкъ!
Игиликден юлюш алайыкъ.
Аманлыкъдан кенгде къалайыкъ!
Игилик деген бизни юсюбюзден Кетмесин!
Аманлыкъ деген, артыбыздан къуууб Джетмесин!
Кийген кийими кеклю болсун, Акълы болсун!
Адамла бла джарашыу болсун, Татлы болсун!
Атлылар ойнар арбазы Болсун!
Бугъала бишер къазаны Болсун!
Къатында джууукъ базары Болсун!
Этеги - дженги кенг Болсун!
Игилеге, ашхылагъа тенг Болсун!
Сюрген сабаны битимли Болсун!
Келинчик кеси этимли Болсун!
Иги келин юйге келсе,
Ийнени ийнек этер...
Юй этер...
Аман келин юйге келсе, юйюнгю Тюб этер.
Бутун буруб олтурсун!
Бутлай урчукъ толтурсун!
Къайын анасына аман
Болса уа -Бурула, джылай Олтурсун!
Ал табханы, таракъчы Болсун!
Экинчиси, таякъчы Болсун!
Тюй бюртюк кибик Юресин!
Ашхы муратына Тюбесин!
(Семенланы Къалтур)

* * *

Насыблы болугъуз,
Аллах бир-биригизден айырмасын,
Алгъышлада айтылгъан бир иги юйдегичик болургъа
Аллах буйюрсун!
Келген келинчик ариу, нюрлю болсун,
Берекети бла келсин,
Къайын юйюнеогъур аякъ бла кирсин,
Ол келгенлей (ол келген юйню тукъуму айтылад)
Бир уллу игиликледжаусунла!!!

* * *

Алгъыш аякъны мен къолгъа алыб,
Алгъыш этеме джангы юйюр къурагъанлагъа!
Ахшы умутларыгъыз толурча Аллах этсин!
Аякъ ызыгъыз дженгил болсун!
Джангы юйюрюгюз джарыкъ болсун,
Насыблы, къууанчлы болугъуз!
Иги умутларыгъыз толсунла!
Аллах узун джашау джолугъузда болушсун!

* * *

Толу болсунла тилекле,
Ачыкъ болсунла джюрекле,
Ёмюрюгюз узакъ болсун,
Джашаугъуз насыбдан толсун,
Аллах этген ашхы муратларыгъызгъа джетдирсин,
Узакъ ёмюрню,бири-биринги англаб,
Къууанчда, насыбда,
Толу юйдегили болуб джашаргъабуйюрсун!!!

* * *

Тёбен орамда харсны къагъадыла,
Тёбен орамда келин алгъандыла.
Келген келин а адеб бла келсин,
Къайын ана бла къызлай келишсин,
Келген келин а кёлю бла келсин,
Къайын атагъа боза теджесин,
Келген келин а огъур бла келсин,
Ёмюр джашауун эри бла этсин,
Тели ушакъгъа кенгден къарасын,
Оюм хапаргъа эсин байласын,
Айрух адамгъа джууаш сёлешсин,
Ёксюз ёсген бла къабын юлешсин,
Ана тилин а анача сюйсюн,
Келин тилин да джорукъ бла тюйсюн,
Уну тузу да мийик къалансын,
Эки къолу бла рысхы санасын,
Бере да билсин ала да билсин,
Сабий болгъанны таулача тизсин,
Джашы къызы да адет тутсунла,
Халал ашларын халал джутсунла.
Тёбен орамда келин алгъандыла,
Тёбен орамда харсны къагъадыла,
Разы бол Аллах ол от джагъагъа,
Шайтан кирмезча отоу арагъа.

* * *

Ой, таулу киши бай болду,
Келин келди, той болду,
Къышхы кюню джай болду...
Келинчигим ахлу болсун,
Юйюрюне, джуртуна,
Джаулукъ къыссын башына,
Чындай кийсин бутуна,
Сёзге къызыб орамда,
Кюйдюрмесин чайникни.
Джукълаб къалыб, сюрюуден
Къалдырмасын ийнекни!!!

* * *

Тынгылагъыз,тынгылагъыз,тынгылагъыз.
Бу къууанчха къууаннганла кёб болсунла,
Бу къууанчны сюймегенле ортабыздан тас болсунла.
Бу къууанчны сюймегенлеге айтхан сёзлерибиз окъ болсунла.
Алгъыш бери болсун,къаргъыш кери болсун!

* * *

Бу элде элсиз къыйынлыкъ киши сынамасын,
Джашлай ёлгенди деб, киши джылямасын,
Бу элден насыб къурумасын,
Арбазларында ит улумасын.
Черек, ызына айланыб,
Минги таугъа миннгинчи,
Чегетде кийик юсюне кийим кийгинчи,
Кече арасында бир исси кюн тийгинчи,
Уруш отун сынамайын къалайыкъ,
Къууанчлада алгъыш аякъ алайыкъ,
Бир бирибизге джарыкъ бетден къарайыкъ!!!

* * *

Боза аякъны алайыкъ,
Джарыкъ бетден къарайыкъ,
Бу суу бла чёпню башыды,
Таулуну джарыкъ ашыды.
Уллуду бу аякъны хурмети,
Джарыкъ болсун муну этгенни бети!!!

* * *

Алгъыш аякъ алайыкъ,
Аманлыкъдан къалайыкъ,
Ауузубузгъа салайыкъ.
Бу аякъны башы ачыкъ кибик
Аллахны кёлю бизге ачыкъ болсун!!!

* * *

Бу баргъан джерге ауруу, талау бармасын,
Алгъыш юйде къалады.
Этилген алгъышла къабыл болсунла
Эшитгенлени джюреклери сабыр болсунла.
Хар ишибиз тамам болсун.
Энди кетер заман болсун!!!

* * *

Мен алгъыш аякъны
Сизни ючюн алайым,
Къууанч эте, къууана,
Сиз айтханлай болайым.
Кетди, джашла, бу аякъ,
Сизге – саулукъ, эсенлик,
Кюнде кюнюбюз да былай болсун.
Къатлай-къатлай терк келе туругъуз!!!

* * *

Чуакъ кекде джулдузла джылтырай,
Джелден терекледе чапракъла къалтырай,
Заман барад, аллына атлай.
Къач кече бу заманда джукълай,
Къач кекде ариу тиеди ай,
Аллах турсун сизни къуандрыгъанлай..
Кюн ортада кебеди эрденги чыкъ
Аллах керед мени джюрегим сизге ачыкъ
Аллах джашау берсин,
Аллах насып берсин
Игини сизге этсин аманны кери этсин!

* * *

Муратларыгъыз толсунла!
Къуруда эсигизде ашхы умутла болсунла!
Джолугъузда гюлле ёсюб, ариу чагъыб турсунла!
Кюн, ай, джулдузла- сизге къарамларын бурсунла!
Джашау джолда таукел атлаб барыгъыз, алгъа къараб!
Онглу болуб, джуртха, халкъгъа, джуукълагъа, тенге джараб!
Алтын кюнню джылыуу тийиб турсун башыгъыздан!
Аллах игилик берсин, айырмасын ашыгъыздан!
Насыб, къуанч , ашхылыкъ юйюгюзде уялансын!
Адамлыкъ, ишленмеклик, тюзлюк сизде къала салсын!!!
Иман болуб джюрекледе, ишлегиз сууаблыкъны,
Кече, кюнде хар къайдада, унутмагъыз джууаблыкъны.
Халал, джигер урунуб, чомарт болсун къолугъуз,
Къайры, къачач барсагъызда, джарыб турсун джолугъуз.
Танг алада, эртденликде, булбуллача джырлагъыз,
Сюйюнюгюз ариулукъгъа, нюр чачыб ийнакълагъыз.
Тохтамай урунугъуз, хорлатмай къыйын ишге,
Заран, бузукъ этмегиз, джашаугъузда кишиге.
Адеб, намыс, тюз иннет, джюреклеригизде орналсын,
Къыйынлыкъдан, чырмауладан Аллах сизни сакъласын.

* * *

Келинни кёзю сокъур болсун!
Къолу чолакъ болсун!
Аягъы топал болсун!
Тилсиз болсун!
Не ючюн? - десенг:
Кёзю сокъур болсун-керексиз затны кермезча, билмезча!
Къолу чолакъ болсун - кишиге заран джетдирмезча, урламаз -тырнамазча!
Аягъы топал болсун - керексиз джерге атламазча!
Тилсиз болсун - керексиз зат сёлешмезча!
Экеуленни бир-бирине этмезча!

* * *

Бу юйден алгъыш кетмесин,
Къаргъыш бу юйге джетмесин,
Аманла айтхан кибикда Аллах этмесин,
Былагъа зарлыкъ этгенни джашауу онгмасын,
Джегерге эшеги болмасын,
Джатаргъа тешеги болмасын,
Джай джайлыгъы болмасын,
Къыш къышлыгъы болмасын,
Ёмюрде тынчлыгъы болмасын.
Чырдысы къабынсын,
Эшиги джабылсын,
Юйюнде маджал къарты абынсын,
Ахырындауа бу юйге табынсын,
Юйдегиси урушсун,
Санлары къурушсун,
Гыжысы къуу болсун,
Ашагъаны уу болсун.
Тыянчагъы къутургъан суу болсун,
Сабийлери улусун.
Эки кезю къурусун,
Кийими болсун джагъасыз,
Элинде болсун багъасыз,
Киши бармасын алгъышха.
Ёлюгю атылсын багушха,
Аллайлагъа бу тыйыншлы тилекди,
Алай болургъада керекди!!!

* * *

Насыбыгъыз узакъ болсун,
Джашаугъуз джарыкъ болсун,
Арбазыгъыз къууанчладан толсун,
Насыбма дегенни уллу Аллах елчелемей, къызгъанмай берсин,
Къйынлыкъланы сизден кери этсин
Сюегенлеригиз сизге къууаныб,
Сиюмегенлеригиз да сизге сукъланыб джашар насыбны берсин Аллах.
Джаш телюбюз Аллах бла сакълансын,
Къартларыбызгъа узакъ емюр берсин,
Ёлгенлерибиз да рахматларын табыб джандетге кирсинле.
Ата джюрек къыйналмасын,
Ана кёз джыламасын,
Эгечле джарсымасынла,
Къарнашла башларын энгишге иймесинле.
Къартлагъа - джашлагъа, аталагъа - аналагъа, къарнашлагъа - эгечлеге, кюёулеге - келинлеге, хоншулагъа - элчилеге барсына да Аллах сюек саулукъ берсин.

* * *

Аллах берсин!
Келген келин къууана
Кюле келсин!
Кирген юйюн сюе келсин!
Этер ишин биле келсин!
Тары кибик юйресин!
Тюй кибик къозласын!
Игилени ызларындан ызласын!
Аман болса къорасын!
Бугъа бишер къазаны болсун!
Чарыкълары тюшмез кибик
Табаны болсун!
Тили хомух болсун!
Иши джигер болсун!
Аламат дуркъусу болсун!
Аны кибик быкъысы болсун!
Этген хантындан
Адам ашаб тоймасын!
Сабийлери арбазында ойнасын!
Тохсугъанлы толу аякъ
Толусу бла бал аякъ
Къолубузгъа алайыкъ!
Ичине да бир къарайыкъ!
Тилибизгеда бир салайыкъ!

* * *

Аллах толу юйдегили этсин!
Терен къартлыгъыгъызгъа дери татлы джашарча этсин!
Кесигиз не мурат эте эсегиз,
Аталарыгъыз аналарыгъыз не алгъышэте эселе,
Бюгюнюгюзде сизни ол муратларыгъыз толу болсунла,
Олалгъышланы Аллах къабыл этсин!!!

* * *

Насыблы, толу юйдеги болугъуз!
Келген келин къутлу болсун, джуртлу болсун,
Этекчигин ийе келсин
Этер ишин биле келсин
Бутун буруб олтурсун
Бутлай урчукъ толтурсун!

* * *

Келген келинигиз огъурлу болсун!
Келген келинигиз огъур аякъ бла келсин!
Келген келин уланла бешигин тебиретсин!
Келген келинни аягъы балда болсун!
(Келин джаш табса, аягъын балгъа сугъа эдиле.)
Толу юйюрлю болсун! Уланла атасы болсун!
(Джашны атасына, анасына айтадыла.)
Киеуюгюз да огъурлу болсун.
Джангы джууукъла да огъурлу болсунла!
Ахшы кюнде келсин! Ахшылыкъ бла келсин!
(Ол-бу юйге келин келгенин эшитген адамла.)
Категория: Алгъышла | Добавил: drxblack (03.12.2014)
Просмотров: 2566 | Теги: Келин алыу - бериуде алгъышла.

Всего комментариев: 0
avatar